El graduat en Logopèdia té la responsabilitat de prevenir, avaluar, tractar i estudiar científicament les alteracions del llenguatge i de la comunicació en nens, adults i avis. El logopeda actua tant en les dificultats evolutives dels infants com en les alteracions produïdes per accidents o per l'edat de les persones adultes. També treballa per millorar les habilitats dels qui no pateixen cap trastorn i volen ser més eficients en la seva comunicació.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

138

Crèdits optatius

12

Crèdits pràctiques obligatòries

24

Crèdits treball fi de grau

6

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació