Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

El grau ofereix una formació multidisciplinària en tecnologies industrials, amb els coneixements necessaris per liderar projectes innovadors en empreses. Forma professionals de l'enginyeria amb alta ocupabilitat en diversos sectors. És la via d'accés preferent al Màster Universitari en Enginyeria Industrial, que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer industrial, amb atribucions professionals plenes en tots els camps de l'enginyeria. Els seus eixos formatius inclouen Robòtica i fabricació additiva (3D), Nous materials, Sostenibilitat energètica, Indústria 4.0 i Economia circular. En les sortides professionals destaquen perfils com enginyers i dissenyadors industrials, innovació industrial, direcció de projectes industrials i consultors. Està acreditat internacionalment per ABET.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
60
Crèdits obligatoris
152
Crèdits optatius
10
Crèdits pràctiques obligatòries
6
Crèdits treball fi de grau
12

Branca

Enginyeria i Arquitectura

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació